ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Nowości i promocje

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi najnowszymi propozycjami:

Kolumna InertSustain AX-C18 firmy GL Sciences
Cechy
*Kolumna mix-mode, w której grupy C18 i trzeciorzędowe grupy aminowe są chemicznie związane z żelem krzemionkowym.
*Retencja, która łączy w sobie zarówno odwróconą fazę, jak i wymianę anionów
*Silnie zatrzymuje wysoce polarne związki kwasowe, których normalnie nie można zatrzymać w kolumnie C18 przeznaczonej do analizy silnie polarnych związków
*Doskonała odtwarzalność i stabilna jakość
*Kompatybilna z MS

Polecana, gdy:
*Chcesz analizować związki kwasowe i anionowe i chcesz poprawić separację w porównaniu do standardowych kolumn C18
*Masz problem z odtwarzalnością i zmiennością między partiami w kolumnach anionowymiennych


 • Środek odkażający DNA-ExitusPlus™ firmy PanReacApplichem

*usuwa zanieczyszczenia DNA i RNA z powierzchni
*do czyszczenia stanowisk i sprzętu PCR
*do czyszczenia sprzętu do elektroforezy, pipet, rurek reakcyjnych itp.
*dostarczane jako butelki z rozpylaczem lub jako butelki do ponownego napełniania (RF)
Cechy szczególne
*nieenzymatyczna degradacja DNA i RNA przez katalityczne i kooperacyjne działanie składników
*wszystkie składniki DNA-ExitusPlus ™ są łatwo biodegradowalne i nieszkodliwe i nietoksyczne dla ludzi.
*nie zawiera agresywnych kwasów mineralnych ani substancji alkalicznych


 • Kolumny chiralne CHIRAL ART Cellulose-SZ

 • Jak poprawić kształt pików i wydajność metody Ph.Eur?

 • Firma FUJIFILM Wako oferuje Państwu grupę produktów niezbędnych do wykrywania endotoksyn.

Naukowcy klasyfikują endotoksyny jako pirogenne, ponieważ nawet gdy są obecne w niewielkich ilościach, wywołują reakcje biologiczne, które mogą szybko eskalować i ostatecznie doprowadzić do śmierci. To sprawia, że testy na obecność endotoksyn są niezbędne w środowiskach, w których produkowane są zastrzyki lub urządzenia medyczne. W poniższej broszurze znajda Państwo niezbędne produkty do wykonania takich badań.


COVID-19

Obecnie w wielu laboratoriach na całym świecie, trwają prace nad wynalezieniem szczepionki przeciw SARS CoV-2. Producenci kolumn chromatograficznych, z którymi współpracujemy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie użytkownikom prowadzącym badania nad COVID-19.

Na stronie firmy YMC Europe GmbH znajdą Państwo pomocne informacje:

*Noty aplikacyjne dla substancji w badaniach Covid-19
*Noty aplikacyjne do analizy RNA przydatne do produkcji szczepionek
*Wybór publikacji obejmujących związki pokrewne Covid-19
*Spis zalecanych kolumn firmy YMC do zastosowanych metod

Fortis Technologies proponuje Państwu kolumnę SpeedCore C18 do analizy deksametazonu. Naukowcy uwodnili, że podawanie deksametazonu chorym na Covid-19 zmniejsza ryzyko ich śmierci.


NOWE propozycje firmy YMC Co.,Ltd. do analizy peptydów i białek:

YMC-Triart Bio C18 – kolumna idealna do analiz w wysokich temperaturach, aż do 90 ° C i w szerokim zakresie pH 1-12, do UHPLC i HPLC. Znakomita odtwarzalność między seriami!

BioPro HIC HT – to idealne rozwiązanie dla kontroli jakości, nie tylko ze względu na możliwość wysokiej wydajności, ale także doskonałą powtarzalność partia do partii.


Szanowni Państwo,

Bylibyśmy wdzięczni za podzielenie się z nami opinią o produktach marki Kromasil. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Kolumna Kromasil Classic C18(w) firmy Nouyron przeznaczona do pracy w 100% fazie wodnej.


PYROSTAR to testy LAL (z zastosowaniem krwi skrzypłoczy -lizatu amebocytów), które wykorzystywane są do wykrywania endotoksyn w przemyśle farmaceutycznym z zastosowaniem różnych metod detekcji:

 • Limulus Color KY: wykrywanie endotoksyn odbywa się metodą kolorymetryczną.
 • Limulus PS Single Test: składa się z pojedynczego testu endotoksyn, w którym endotoksyny są absorbowane w żywicy o nazwie Pyrosep ™, a następnie mierzone za pomocą Toxinometeru Wako . Próbkę można rozpuścić w rozpuszczalnikach organicznych, aby mogła zostać wchłonięta przez żywicę. Dlatego test można zastosować do próbek nierozpuszczalnych w wodzie, takich jak witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

 • Pyrostar ™ ES-F jest fiolką, za pomocą której można przeprowadzić pojedynczy test oznaczania endotoksyny. Można jednak również kupić produkt, który zawiera 100 testów (Zestaw 100 PYROSTAR ™ ES-F). Za pomocą tych testów wykrywanie można przeprowadzić metodą żel-skrzep, co byłoby jakościowym lub ilościowym pomiarem metodą kinetyczno-turbidymetryczną (KTA)
 • PYROSTAR ™ ES-F / Plate umożliwia pomiar endotoksyny za pomocą czytnika mikropłytek.


 • Spis najpopularniejszych na rynku kolumn BioLC i ich odpowiedniki zaproponowane przez firmę YMC

 • Kolumny SpeedCore BIO – kolumny core-shell do analizy biomolekuł

 • Chiralne kolumny do UHPLC i UHPSFC

 • Kolumna w technologii core-shell firmy VDS optilab

 • Kolumny PEI firmy Sielc – kolumny dzięki, którym można określić ilość PEI (Polietylenoiminy) w dowolnych próbkach płynnych z wykorzystaniem detektora UV.

 • Kolumny Kromasil EternityXT – kolumny te mogą być stosowane w szerszym zakresie pH niż zwykłe kolumny HPLC na bazie krzemionki. Daje to większą elastyczność podczas uruchamiania aplikacji analitycznych lub optymalizacji na dużą skalę.