ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny do analizy povidonu

Povidon to polimer, który znalazł zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym. Jest stosowany jako substancja wypełniająca lub substancja wiążąca. Zgodnie z zaleceniami farmakopei europejskiej w laboratoriach kontroluje się m.in. zanieczyszczenie A i B. Analizie podlega także zawartość kwasu mrówkowego. Poniżej podajemy Państwu przykładowe kolumny, które mogą Państwo wykorzystać do w/w analizy.

Zanieczyszczenia A i B Kolumna HPLC GL Sciences: Inertsil ODS-3 5um, 150×4,6mm lub YMC Co: YMC-Triart C18 5um, 150×4,6mm
Kwas mrówkowy Kolumna HPLC Benson Polymeric: BP-800 H, 9μm, 300×7,8mm lub GL Sciences: InertSphere FA-1, 9μm, 300×7.8mm
Kolumienki SPE CNW Anpel: Poly-Sery MCX, 500mg, 6mL