ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny SFC

Chromatografia fluidalna (SFC-Supercritical Fluid Chromatography) – to chromatografia z fazą ruchomą w stanie nadkrytycznym. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się dwutlenek węgla (parametry krytyczne dla CO2 to: temperatura 31,3oC i ciśnienie 72,9atm). Zastosowanie chromatografii z fazą ruchomą w stanie nadkrytycznym daje przede wszystkim możliwość szybszego rozdziału w porównaniu z normalnym HPLC.

Do tego rodzaju chromatografii oferujemy Państwo kolumny następujących firm:

YMC oferuje chiralne i niechiralne kolumny do SFC. Wszystkie kolumny YMC SFC Alcyon są kompatybilne ze sprzętem SFC. Testowane są w warunkach SFC i posiadają certyfikat SFC.

W ofercie znajdą Państwo m.in. następujące kolumny:

Alcyon SFC CSP Amylose-C
Alcyon SFC CSP Cellulose-C
Alcyon SFC CSP Amylose-SA
Alcyon SFC CSP Cellulose-SB
Alcyon SFC Triart C18
Alcyon SFC Triart Diol
Alcyon SFC Triart PFP
Alcyon SFC CN
Alcyon SFC SIL

W ofercie znajdą Państwo kolumny z następującymi fazami:

SFC-Amino
SFC-Cyano
SFC-Diol
SFC-Pyridine
SFC-SCX
SFC-Silica

Kolumny Kromasil SFC są dostępne w rozmiarach od 3,0 do 30 mm i.d. o wielkości cząstek 2.5 i 5 µm i fazach stacjonarnych: SIL, CN, Diol, 2EP i XT.