ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Welch Materials produkuje materiały eksploatacyjne do chromatografii, w tym kolumny HPLC, kolumny do ekstrakcji do fazy stałej (SPE), kolumny GC, fiolki, filtry strzykawkowe i media chromatograficzne. 

Najpopularniejsze kolumny HPLC firmy Welch to: UltisilTM, Welchrom®, Xtimate® i TopsilTM, Bolitmete Core-Shell.

Nowością w ofercie firmy są kolumny Ghost-Buster. 

Podczas analizy HPLC, zwłaszcza przy stosowaniu elucji gradientowej, na chromatogramie mogą pojawić się nieoczekiwane piki (zwykle nazywane „Ghost Peaks”). Te niepożądane piki często koeluują z interesującymi nas analitami.

Skąd może pochodzić Ghost Peak?

  • z zanieczyszczonej wody
  • z zanieczyszczonego lub źle działającego systemu oczyszczania
  • z zanieczyszczonych pojemników do przechowywania
  • z dodatków do fazy ruchomej, takich jak sole, kwasy i zasady
  • z zanieczyszczonych po długotrwałym użytkowaniu przyrządów
  • z innych zanieczyszczeń organicznych

Kolumna Welch Ghost-Buster może skutecznie usuwać zanieczyszczenia o niskiej polaryzacji, a tym samym zapobiegać zakłóceniom powodowanym przez wszelkiego rodzaju Ghost Peak.

Kolumna ta instalowana jest pomiędzy mieszadłem a iniektorem, co pomaga usunąć nie tylko zanieczyszczenia w fazie ruchomej, ale także zanieczyszczenia z mieszalnika i przewodów


(Aby otrzymać ofertę cenową, proszę podać parametry interesującego produktu)