ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

YMC Co.,Ltd. jest producentem najwyższej jakości kolumn do HPLC. Oferta firmy YMC obejmuje ponad 25 różnych faz stacjonarnych oraz kolumny o wielkości ziarna od 1.9µm do 150µm i średnicy od 0.05 do 200mm. Znajdą w niej więc Państwo kolumny do chromatografii analitycznej, półpreparatywnej i preparatywnej.

W zakresie chromatografii analitycznej firma YMC proponuje Państwu następujące grupy kolumn:

 • YMC-Triart – kolumny z hybrydową fazą stacjonarną.

Kolumny YMC-Triart C18, Triart C8, Triart Diol-HILIC, Triart Phenyl, Triart PFP, Triart C18 ExRS wypełnione sąwielowarstwowym, hybrydowym materiałem HPLC, który jest wytwarzany z wykorzystaniem innowacyjnej technologii granulacji „micro-reaktor”. Unikalna struktura kolumn YMC-Triart zapewnia im odporność na wysokie pH i wysokie temperatury.

W porównaniu do innych produktów na rynku, YMC-Triart C18 daje możliwość uzyskania pików o lepszym kształcie.

 • seria ProFamily: YMC-Pack Pro C18, YMC-Pack Pro C8, YMC-Pack Pro C4, YMC-Pack Pro C18RS, Hydrosphere C18
 • kolumny do analizy w układzie odwróconych faz „RP” w tym m.in. do analizy nukleozydów, nukleotydów, witamin, cukrów, białek, peptydów, barwników, leków, kwasów, amin, zasad i innych: YMC-Pack ODS-AQ, ODS-A, ODS-AM, ODS-AL., Polymer C18, YMCbasic, YMC-Pack C8 (Octyl), Ph (Phenyl), C4 (Butyl), TMS (C1), CN (Cyano)
 • kolumny do chromatografii w układzie faz normalnych „NP” do analizy m.in. aflotoksyn, steroidów, trójglicerydów itp.: YMC-Pack SIL (Silica), PVA-Sil, CN(Cyano), Diol, Polyamine II, NH2 (Amino), TMS (C1)
 • kolumny do analizy polarnych związków: Hydrosphere C18, YMC-Pack ODS-AQ, YMC-Pack J’sphere M80
 • kolumny do biochromatografii:
 • kolumny core-shell: Meteoric Core (wykonane w technologii core-shell)to kolumny wypełnione 2,7µm ziarnem charakteryzującym się cienką porowatą powłoką i nieporowatym rdzeniem. Dostępne są fazy C18 (8nm), C18 BIO (16nm) i C8.
 • kolumny core-shell: Meteoric Core(wykonane w technologii core-shell)to kolumny wypełnione 2,7µm ziarnem charakteryzującym się cienką porowatą powłoką i nieporowatym rdzeniem. Dostępne są fazy C18 (8nm), C18 BIO (16nm) i C8.
 • kolumny chiralne: YMC Chiral NEA®(S), YMC Chiral CD BR, YMC Sumichiral OA, YMC Chiral Cellulose-SB, YMC Chiral Amylose-SA, YMC Chiral Cellulose-C, YMC Chiral Amylose-C

kolumny chiralne L51 według USP: CHIRAL ART Amylose-C i L40 według USP: CHIRAL ART Cellulose-C

Product name Particle size [µm] CHIRAL selector Type Competitive product
CHIRAL ART. Amylose-C 3
5
10
20
Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) Coated CHIRALPAK AD,
AD-H, AD-3
CHIRAL ART. Cellulose-C Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) Coated CHIRALCEL OD,
OD-H, OD-3

chiralne kolumny immobilizowane: CHIRAL ART Amylose-SA, CHIRAL ART Cellulose-SB, CHIRAL ART Amylose-SE, CHIRAL ART Cellulose-SC

Product name Particle size [µm] CHIRAL selector Type Competitive product
CHIRAL ART Amylose-SA 3 Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) Immobilised CHIRALPAK IA, IA-3
CHIRAL ART Cellulose-SB 5 Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate)x CHIRALPAK IB, IB-3
CHIRAL ART Cellulose-SJ 10 Cellulose tris (4-methylbenzoat) same chiral selector as CHIRALPAK® OJ (coated)
CHIRAL ART Cellulose-SC 20 Cellulose tris (3,5-dichlorophenylcarbamate) CHIRALPAK IC, IC-3
 • kolumny specjalnego zastosowania: kolumny do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA-YMC-PAH, kolumny do analizy karotenoidów – YMC30, kolumny do analizy substancji wybuchowych – J’sphereODS-H80)
 • YMC-Omegato kolumna opracowana do oczyszczania kwasów tłuszczowych Omega-3 i -6
 • YMC Alcyon SFC: YMC oferuje chiralne i achiralne fazy stacjonarne do chromatografii w stanie nadkrytycznym (SFC). Wszystkie kolumny YMC SFC są specjalnie pakowane i testowane w warunkach SFC.
 • YMC MicroLc: wszystkie fazy YMC są dostępne w wersji do mikro chromatografii, kolumny są kompatybilne z systemami mikro / nanoLC / MS

Dla tych z Państwa, którzy zajmują się chromatografią półpreparatywną i preparatywną firma YMC przygotowała następujące propozycje:

 • seria YMC-Actus, czyli kolumny Pro C18, Hydrosphere C18, Pro C18RS, ODS-A, ODS-AQ, Pro C8 o parametrach: 5µm, 50x20mm
 • Wszystkie kolumny z oferty analitycznej dostępne są w wersji pół i preparatywnej: standardowe średnice kolumn to: 50, 70, 100, 150 i 200mm oraz długości: 250, 300, 500 i 1000mm. Dostępne są także kolumny na indywidualne zamówienie klienta
 • Fazy stacjonarne: Pro C18, ODS-A, ODS-AQ, Polymer C18, C8 (Octyl), YMCbasic, Ph(Phenyl), C4(Butyl), TMS(C1), NH2(Amino), CN(Cyano), Diol, SIL, BioPro IEX, YMC Gel HG-Series, fazy chiralne, większość faz oparta jest na ultraczystym żelu krzemionkowych (99,999%). Firma YMC oferuje Państwu możliwość zarezerwowania numeru serii materiału.