ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny do analizy karotenu

Do analizy karotenu proponujemy Państwu następujące kolumny:


Kolumny YMC Carotenoid (C30) są bardziej hydrofobowe w porównaniu z klasycznymi fazami stacjonarnymi C18.

Faza stacjonarna YMC Carotenoid (C30) posiada wystarczającą ‘’grubość’’ by zwiększyć oddziaływania z długim łańcuchem cząsteczek (rysunek poniżej). Dlatego, też izomery geometryczne i pozycyjne są ‘’rozpoznawane’’ przez YMC Carotenoid.

Kolumny z fazą YMC Carotenoid (C30) mogą być więc z powodzeniem stosowane w analizie karotenoidów. Kolumna ta jest zgodna z USP L62.

Karotenoidy występują w różnych naturalnych produktach, w tym owocach i warzywach. W dodatku, są uznawane za potencjalne leki stosowane w walce z rakiem albo w profilaktyce przeciwrakowej.


InertSustain C30 to kolumna HPLC, w której grupy triakontylowe są chemicznie związane z żelem krzemionkowym. Kolumna ta ma wysoką stereoselektywność i doskonałą zdolność rozdzielania izomerów i strukturalnie podobnych związków o wysokiej lipofilowości.