ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Nowości i promocje

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi najnowszymi propozycjami:


Do 30 września 2024 proponujemy Państwu 35% rabat na  kolumienki SPE InertSep WAX FF/GCB i InertSep GCB/WAX FF firmy GL Sciences.

Kolumienki SPE InertSep WAX FF/GCB i InertSep GCB/WAX FF zostały opracowane specjalnie dla metody EPA 1633. Metoda ta analizuje 40 składników PFAS w ściekach, wodach powierzchniowych, wodach gruntowych, glebie, osadach ściekowych, osadach, odciekach ze składowisk i tkankach ryb. W przypadku próbek wody najpierw przeprowadza się ekstrakcję WAX, a następnie GCB. W przypadku próbek gleby kolejność etapów ekstrakcji jest dokładnie odwrotna.

Broszurę informacyjną można pobrać z naszej strony internetowej.


Firma GL Sciences wprowadziła do swojej oferty kolumny ProteoSil. Kolumny te zostały zaprojektowane pod kątem wymagań rynku biofarmaceutycznego. 

Więcej informacji o samych kolumnach znajdą Państwo na stronie producenta.

Katalog dostępny jest na naszej stronie internetowej.


Z przyjemnością informujemy, że poszerzyliśmy naszą ofertę o produkty firmy Daicel Chiral Technologies (India) Pvt. Ltd. Firma ta oferuje szeroką gamę standardów farmaceutycznych o bardzo wysokiej jakości.

W ofercie producenta znajdą Państwo:

Wzorce zanieczyszczeń substancji aktywnych 

Obecność zanieczyszczeń w produktach farmaceutycznych, nawet w śladowych ilościach, może mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych. Identyfikacja i oznaczenie ilościowe zanieczyszczeń (badanie profilu zanieczyszczeń) to krytyczny parametr jakości. Ponadto wartości graniczne i progowe zanieczyszczeń są określone m.in. w farmakopeach. Analiza zanieczyszczeń, zgodnie z tym zestawem specyfikacji, jest obowiązkowa, aby produkt został dopuszczony do spożycia przez ludzi.

Wzorce znakowane stabilnymi izotopami

Wzorce znakowane stabilnymi izotopami są powszechnie stosowane jako wzorce wewnętrzne w badaniach bioanalitycznych. firma Daicel oferuje łatwo dostępne, trwałe, znakowane i nieznakowane API, metabolity i glukuronidy, trwałe, znakowane 2H i 13C. Z reguły znakowane standardy są dokładnie sprawdzane pod kątem braku zakłóceń ze strony odpowiednich nieznakowanych związków.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej zakładce Wzorce i na stronie producenta.


Z przyjemnością informujemy, że firma YMC oferuje seminaria online oraz warsztaty.

Dostępne tematy seminariów:
NEW Column Care and Troubleshooting
NEW Development of Chromatographic Methods in DSP
Method Development in Chiral Chromatography
Introduction to preparative HPLC
Your Individual Online Seminar

Dostępne tematy warsztatów:
Glass Column Packing in Laboratory Scale
Glass Column Packing in Pilot Scale
Continuous Chromatography for mAbs / Oligonucleotides and Peptides

Więcej informacji można znaleźć w poniższej broszurze: 

YMC Training Courses 2024 EN


Najnowszą propozycją firmy Fortis Technologies są kolumny Evosphere. Do ich produkcji zastosowano w pełni porowaty i monodyspersyjny materiał, który zapewnia lepsze upakowanie kolumn, a tym samym ich ultra wysoką wydajność.

Dostępne są następujące fazy, zgodne z USP:

Nazwa grupa wg USP
Evosphere C18/AR L1 
Evosphere C18/PFP L1
Evosphere C12 L87                
Evosphere RP18 Amide L60
Evosphere AQUA L96
Evosphere Diphenyl L11
Evosphere Phenyl Hexyl L11
Evosphere PFP L43

Firma YMC ma przyjemność przedstawić kolumny YMC-Triart UHPLC o średnicy wewnętrznej 1 mm do zastosowania w LC/MS!

W połączeniu z MS i odpowiednim systemem UHPLC kolumny te dają możliwość osiągnięcia doskonałej czułości przy bardzo niskich ilościach/stężeniach próbek. Kolumny UHPLC 1 mm wypełniają lukę między kolumnami YMC MicroLC- i UHPLC o średnicy wewnętrznej odpowiednio 0.5 mm i 2.0 mm.

Kolumny są dedykowane dla laboratoriów, które rutynowo stosują LC/MS i muszą radzić sobie z bardzo małymi stężeniami, w których ważna jest wysoka czułość, np. w badaniach i rozwoju farmaceutycznym, w środowisku akademickim, a także w sektorach ochrony środowiska i żywności.


Kolumna InertSustain AX-C18 firmy GL Sciences
Cechy
*Kolumna mix-mode, w której grupy C18 i trzeciorzędowe grupy aminowe są chemicznie związane z żelem krzemionkowym.
*Retencja, która łączy w sobie zarówno odwróconą fazę, jak i wymianę anionów
*Silnie zatrzymuje wysoce polarne związki kwasowe, których normalnie nie można zatrzymać w kolumnie C18 przeznaczonej do analizy silnie polarnych związków
*Doskonała odtwarzalność i stabilna jakość
*Kompatybilna z MS

Polecana, gdy:
*Chcesz analizować związki kwasowe i anionowe i chcesz poprawić separację w porównaniu do standardowych kolumn C18
*Masz problem z odtwarzalnością i zmiennością między partiami w kolumnach anionowymiennych


  • Środek odkażający DNA-ExitusPlus™ firmy PanReacApplichem

*usuwa zanieczyszczenia DNA i RNA z powierzchni
*do czyszczenia stanowisk i sprzętu PCR
*do czyszczenia sprzętu do elektroforezy, pipet, rurek reakcyjnych itp.
*dostarczane jako butelki z rozpylaczem lub jako butelki do ponownego napełniania (RF)
Cechy szczególne
*nieenzymatyczna degradacja DNA i RNA przez katalityczne i kooperacyjne działanie składników
*wszystkie składniki DNA-ExitusPlus ™ są łatwo biodegradowalne i nieszkodliwe i nietoksyczne dla ludzi.
*nie zawiera agresywnych kwasów mineralnych ani substancji alkalicznych


  • Kolumny chiralne CHIRAL ART Cellulose-SZ

  • Jak poprawić kształt pików i wydajność metody Ph.Eur?


COVID-19

Obecnie w wielu laboratoriach na całym świecie, trwają prace nad wynalezieniem szczepionki przeciw SARS CoV-2. Producenci kolumn chromatograficznych, z którymi współpracujemy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie użytkownikom prowadzącym badania nad COVID-19.

Na stronie firmy YMC Europe GmbH znajdą Państwo pomocne informacje:

*Noty aplikacyjne dla substancji w badaniach Covid-19
*Noty aplikacyjne do analizy RNA przydatne do produkcji szczepionek
*Wybór publikacji obejmujących związki pokrewne Covid-19
*Spis zalecanych kolumn firmy YMC do zastosowanych metod

Fortis Technologies proponuje Państwu kolumnę SpeedCore C18 do analizy deksametazonu. Naukowcy uwodnili, że podawanie deksametazonu chorym na Covid-19 zmniejsza ryzyko ich śmierci.


NOWE propozycje firmy YMC Co.,Ltd. do analizy peptydów i białek:

YMC-Triart Bio C18 – kolumna idealna do analiz w wysokich temperaturach, aż do 90 ° C i w szerokim zakresie pH 1-12, do UHPLC i HPLC. Znakomita odtwarzalność między seriami!

BioPro HIC HT – to idealne rozwiązanie dla kontroli jakości, nie tylko ze względu na możliwość wysokiej wydajności, ale także doskonałą powtarzalność partia do partii.


Kolumna Kromasil Classic C18(w) firmy Nouyron przeznaczona do pracy w 100% fazie wodnej.  • Spis najpopularniejszych na rynku kolumn BioLC i ich odpowiedniki zaproponowane przez firmę YMC

  • Chiralne kolumny do UHPLC i UHPSFC

  • Kolumny PEI firmy Sielc – kolumny dzięki, którym można określić ilość PEI (Polietylenoiminy) w dowolnych próbkach płynnych z wykorzystaniem detektora UV.

  • Kolumny Kromasil EternityXT – kolumny te mogą być stosowane w szerszym zakresie pH niż zwykłe kolumny HPLC na bazie krzemionki. Daje to większą elastyczność podczas uruchamiania aplikacji analitycznych lub optymalizacji na dużą skalę.