ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

MZ-Analysentechnik GmbH jest producentem i dostawcą kolumn HPLC i GPC. W ofercie znajdują się produkty z fazami opracowanymi przez naukowców MZ jak również kolumny pakowane fazami innych producentów.

 • PerfectSil ™
 • PerfectSil Target ™
 • PerfectSil Target HD ™ – bardzo czyste fazy stacjonarne na krzemionce, mogą stanowić bazę dla nowoczesnej HPLC i HPLC-MS
 • PerfectChrom ™ – standardowy żel krzemionkowy w kilku modyfikacjach
 • PerfectBond ™ – alternatywa dla wielu tradycyjnych materiałów
 • Orbit ™ – standardowa krzemionka następnej generacji
 • MZ-Aqua Perfect ™ – specjalna faza dla 100% wody
 • MZ-PAH ™ – specjalne kolumny do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
 • MZ-PBM ™ – specjalne kolumny do analizy środków ochrony roślin (pestycydy)
 • MZ-Gel SDplus ™ – kolumny GPC
 • MZ-Gel SDplus LS ™ – specjalnie do GPC z detekcją ELSD
 • μBondapak™
 • Hypersil™
 • LiChrosorb™
 • LiChrospher™
 • Nucleosil™ 100 • 300
 • Superspher™
 • Waters Spherisorb™
 • Zorbax™