ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny IAM

Kolumny IAM (Immobilized Artificial Membranes) to kolumny, w których jako fazę stacjonarną zastosowano sztuczną membranę. Cząsteczki fosfolipidu kowalencyjnie zostały przyłączone do powierzchni krzemionkowego nośnika.

Zastosowanie fazy IAM umożliwia szybkie oczyszczanie białek błonowych przy zachowaniu aktywności biologicznej. Fazy IAM.PC są ważnym narzędziem zarówno dla przemysłu farmaceutycznego, jak i środowiska akademickiego.

Firma Regis Technologies oferuje następujące fazy IAM

IAM.PC
IAM.PC.MG
Membrane Protein Purification
IAM.PC.DD2 Drug Discovery – for drug membrane permeability prediction that are hydrophobic in nature.
IAM Fast-Screen Mini Columns High throughput estimation of drug permeability