ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny GC kapilarne

Do chromatografii gazowej proponujemy kolumny następujących firm:

Kolumny InertCap japońskiej firmy GL Sciences to ponad 20 różnych faz.

Najważniejsze cechy kolumn InertCap:

  • wysoka obojętność
  • niski upływ fazy ,,low bleeding’’
  • wysoka jakość i stabilność
GL Sciences Phase Composition Agilent Agilent
(Varian)
Agilent
(Chrompack)
Restek Supelco
InertCap 1MS 100 % Dimethylpolysiloxane DB-1 ms
HP-1 ms
VF-1 ms CP-Sil 5 CB Low
Bleed/MS
Rxi-1 ms Equity-1
InertCap 1 100 % Dimethylpolysiloxane DB-1
HP-1
ULTRA-1
CP-Sil 5 CB Rtx-1 SPB-1
InertCap 5MS/Sil 5 % Diphenyl (equiv.) –
Dimethylpolysilphenylene siloxane
DB-5 ms VF-5 ms CP-Sil 8 CB Low
Bleed/MS
Rxi-5Sil MS SLB-5 ms
InertCap 5MS/NP 5 % Diphenyl
95 % Dimethylpolysiloxane
HP-5 ms Rxi-5 ms
Rtx-5 MS
Equity-5
InertCap 5 5 % Diphenyl
95 % Dimethylpolysiloxane
DB-5
HP-5
ULTRA-2
CP-Sil 8 CB Rtx-5 SPB-5
InertCap 624 6 % Cyanopropylphenyl
94 % Dimethylpolysiloxane
DB-624
HP-VOC
VF-624 ms CP-Select 624 CB Rtx-624
InertCap 1301 6 % Cyanopropylphenyl
94 % Dimethylpolysiloxane
DB-1301
HP-1301
VF-1301 ms CP-1301 Rtx-1301 SPB-1301
InertCap 25 25 % Diphenyl
75 % Dimethylpolysiloxane
InertCap 35 35 % Dip enyl
65% Dimethylpolysiloxane
DB-35 HP-35 VF-35 ms Rtx-35 SPB-35
InertCap 1701 14 % Cyanopropylphenyl
86 % Dimethylpolysiloxane
DB-1701 VF-1701 ms CP-Sil 19 CB Rtx-1701 SPB-1701
InertCap 17MS 50 % Diphenyl
50 % Dimethylpolysiloxane
DB-17 ms VF-17 ms CP-Sil 24 CBLow
Bleed/MS
Rxi-17Sil MS
InertCap 17 50 % Diphenyl
50 % Dimethylpolysiloxane
DB-17
HP-50+
CP-Sil 24 CB Rxi-17
Rtx-50
SPB-50
InertCap 210 50 % Trifluoropropyl
50 % Methylpolysiloxane
DB-210
DB-200
VF-200 ms Rtx-200
InertCap 225 50 % Cyanopropylmethyl
50 % Phenylmethylpolysiloxane
DB-225 CP-Sil 43 CB Rtx-225
InertCap Pure-WAX Polyethylene Glycol (PEG) DB-WAX
HP-INNOWax
CP-WAX 52 CB Rtx-Wax
Stabilwax
SUPELCOWAX-10
InertCap WAX Polyethylene Glycol (PEG) DB-WAX
HP-INNOWax
CP-WAX 52 CB Rtx-Wax
Stabilwax
SUPELCOWAX-10
InertCap WAX-HT Polyethylene Glycol (PEG) DB-WAXetr VF-WAXms CP-WAX 52 CB SUPELCOWAX-10
InertCap FFAP Nitroterephthalic acid modified
Polyethylene Glycol
DB-FFAP HP-FFAP CP-WAX 58 CB Stabilwax-DA
InertCap Pesticides 5 % Diphenyl (equiv.) –
Dimethylpolysilphenylene siloxane
InertCap AQUATIC 25 % Diphenyl
75 % Dimethylpolysiloxane
InertCap AQUATIC-2 25 % Diphenyl
75 % Dimethylpolysiloxane
InertCap for Amines GL Sciences Original CP-Volamine
InertCap CHIRAMIX GL Sciences Original

Kolumny do specjalnych zastosowań:

Phase Phase Composition USP Code Polarity Application
InertCap for Amines GL Sciences Original Amines, Alcohols
InertCap CHIRAMIX GL Sciences Original Optical isomers
AQUATIC 25 % Diphenyl 75 % Dimethylpolysiloxane G28 Medium Polar VOCs, Organic solvents
AQUATIC-2 25 % Diphenyl 75 % Dimethylpolysiloxane G28 Medium Polar VOCs, Organic solvents

MEGA Capillary Columns Laboratory– to firma z ponad 30 letnim doświadczeniem w produkcji kolumn do GC. W ich ofercie znajdą Państwo kolumny typowe jak i specjalnego zastosowania.

Kolumny do typowych analiz, mogą być doskonałymi zamiennikami dla kolumn znanych producentów

np.: MEGA-1, MEGA-5, MEGA-WAX, MEGA-17, MEGA-1701, MEGA-624, MEGA-35, MEGA-225, MEGA-50 itp.

Kolumny specjalnego zastosowania np.:

  • analiza izomerów cis/trans FAME – kolumna MEGA 10FAME
  • analiza biodiesla – kolumna MEGA-Biodiesel
  • analiza PAH zgodnie z metodą EPA 610/8100 – kolumna MEGA-PAH
  • analiza substancji wybuchowych – kolumna MEGA-TNT 8095
  • analiza pozostałości rozpuszczalników organicznych – kolumna MEGA-SOLVE-1

Kolumny do rozdziału enancjomerów: MEGA-Dex DETBeta, MEGA-Dex DACBeta, MEGA-Dex DETGamma, MEGA-Dex DACGamma, MEGA-DexDMP Beta, MEGA-Dex DMTBeta

Kolumny do GC-MS: MEGA-1MS, MEGA-17MS, MEGA-225MS, MEGA-35MS, MEGA-5MS, MEGA-WAXMS

Kolumny do szybkiej chromatografii (MEGA-FAST-GC ): MEGA-1FAST, MEGA-10FAST, MEGA-101FAST, MEGA-13FAST, MEGA-17FAST, MEGA-1701FAST, MEGA-20FAST, MEGA-200FAST, MEGA-225FAST, MEGA-5FAST, MEGA-50FAST, MEGA-624FAST, MEGA-ACID(FFAP)FAST, MEGA-JXRFAST, MEGA-PLUSFAST, MEGA-PS255FAST, MEGA-PS624FAST, MEGA-SE30FAST, MEGA-SE54FAST, EGA-WAXFAST

Kolumny wysokotemperaturowe (MEGA-HT): MEGA-1HT, MEGA-5HT, MEGA-SE54HT, MEGA-WAXHT

Firma MEGA oprócz własnej istniejącej linii produktów jest także producentem kolumn GC HeliflexTM oraz Econo-CapTM dawniej oferowanych przez firmę ALLTECH.

W naszej ofercie znajdują się także kolumny innych .