ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny na bazie cyrkonu firmy ZirChrom Separations, Inc. charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną i chemicznąMogą być stosowane zarówno przy bardzo niskim jak i przy bardzo wysokim pH, w warunkach w których kolumny krzemionkowe są bardzo niestabilne.

Producent oferuje następujące fazy:

Reversed-Phase Ion-Exchange Other
DiamondBond-C18 idealne dla związków kwasowych, ZirChrom-PEZ ZirChrom-PHASE
ZirChrom-CARB idealny dla diastereizomerów / izomerów geometrycznych ZirChrom-SAX Rhinophase-AB
ZirChrom-EZ do ogólnego zastosowania w analizach RP, świetna dla kwasów i zasad ZirChrom-SHAX ProTain
ZirChrom-MS wyjątkowa selektywności w porównaniu z ODS, idealny do LC / MS związków zasadowych ZirChrom-WAX ZirChrom-Chiral
ZirChrom-PBD (zgodna z USP L49) dla celów ogólnych i idealnie nadaje się do związków zasadowych ZirChrom-WCX
ZirChrom-PS idealna dla bardzo wodnej fazy ruchomej