ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Chromatografia preparatywna

W zakresie chromatografii preparatywnej oferujemy poniższe produkty:

Kolumny preparatywne do HPLC:

Standardowe średnice kolumn: 50, 70, 100, 150 i 200 mm

Standardowe długości kolumn: 250, 300, 500, 1000 mm

Odporność na ciśnienie do 2000 psi (138 bar)

Wielkości cząstek 5 – 50 µm

Żele krzemionkowe

 • YMC*Gel ODS-A-HG
 • YMC*Gel ODS-AQ-HG
 • YMC*Gel C8-HG (Octyl)
 • YMC*Gel C4-HG (Butyl)
 • YMC*Gel TMS-HG (C1)
 • YMC*Gel Ph-HG (Phenyl)
 • YMC*Gel NH2-HG (Amino)
 • YMC*Gel CN-HG (Cyano)
 • YMC*Gel Diol-HG
 • YMC*Gel SIL-HG (Silica)
 • YMC*Gel SIL (75/150 µm Silica)
 • YMCbasic
 • YMC Omega
 • YMC-Triart Prep
 • BioPro IEX
 • Kromasil Classic: SIL, CN, Diol, HILIC-D, C1, C4, C8, C18, NH2, Phenyl
 • Kromasil Etermity: C18, PhenylHexyl
 • Kromasil EternityXT: C18, PhenylHexyl
 • Kromasil Chiral AmyCoat, AmyCoat RP, CelluCoat, CelluCoat RP