ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumienki SPE

Firma GL Sciences znany producent kolumn HPLC i GC oferuje Państwu następujące rodzaje kolumienek SPE:

Kolumienki z fazami niepolarnymi na bazie krzemionki:

InertSep C18, InertSep C18 FF, InertSep C18-B, InertSep C18-B FF, IneertSep C18-C, InertSep C18-C FF, InertSep C8, InertSep C8 FF, InertSep C8-NE, InertSep C2, InertSep C2F, InertSep C2-NE, InertSep CH, InertSep PH, InertSep PH FF

Kolumienki z fazami niepolarnymi na bazie polimeru

InerSep-RP-1, InertSep RP-2, InertSep RP-C18, InertSep PLS-2, InertSep PLS-3, InertSep Pharma, InertSep Pharma FF

Kolumienki z fazami jonowymiennymi na bazie krzemionki

InerrSep CBA, InertSep PRS, InertSep SCX, InertSep NH2, InertSep NH2-FF, InertSep PSA, InertSep PSA FF, InertSep SAX

Kolumienki z fazami jonowymiennymi na bazie polimeru

InertSep MA-1, InertSep MA-2, InertSep MC-1, InertSep MC-2, InertSep MPC, InertSep ME-1

Kolumienki z fazami polarnymi

InerSep CN, InertSep 2OH, InertSep SI, InertSep SI FF, InertSep AL-A, InertSep AL-B, InertSep AL-N, InertSep FL, InertSep FL-PR

Kolumienki z fazami specjalnymi

InertSep Dry Cartrigde, InertSep SlimJ Aroma-Blue, InertSep PA, InertSep PCB, InertSep GC

Oferujemy Państwu także:

  • akcesoria do SPE
  • kolumienki MonoSpin odpowiednie dla próbek 50-800ul (np. MonoSpin C18 wykorzystywane do oznaczania narkotyków w moczu)

Oferujemy także kolumienki SPE innych producentów.