ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

PanReac AppliChem to niemiecka firma, której oferta obejmuje wyselekcjonowaną grupę odczynników najczęściej stosowanych w laboratoriach naukowych i przemysłowych:

 • bufory, bufory biologiczne odczynniki do mikrobiologii
 • odczynniki farmakopealne, cz.d.a, techniczne
 • żele do elektroforezy
 • aminokwasy
 • rozpuszczalniki HPLC
 • odczynniki do par jonowych (IPC)
 • witaminy
 • antybiotyki
 • odczynniki do syntezy / sekwencjonowania DNA / peptydów
 • detergenty
 • barwniki
 • sole nieorganiczne
 • kwasy, zasady
 • roztwory mianowane
 • membrany transferowe testy do analizy wody: AppliQUA NT
 • zestawy do izolacji DNA: DNA Isolation Kits
 • tabletki Kjeldahla: Kjeldahl tablets, także do metody Wieningera
 • zestawy do chemiluminescencyjnej detekcji immobilizowanych białek i kwasów nukleinowych: Chemiliminescence Detection Kit
 • mieszaniny inhibitorów preteazy: Protease Inhibitor Coctails
 • rekombinant proteinazy K: Proteinase K, recombinat
 • zestawy do izolacji RNA z różnych typów próbek: Total RNA Spin-Kit i wiele innych produktów
 • woda o czystości odpowiedniej do zastosowania w biologii molekularnej
 • roztwory akrylamidu: Acrylamide
 • bufory do ELISA, EIA, RIA, Immuno-PCR: Blocking Buffer II Egrade, Washing Buffer TrisT, Coating Buffer
 • cytochalasina A, B, C, D, E i dihydrocytochalasina B do biochemii
 • oligomycyna, oligomycyna A, B do biochemii
 • czterotlenek osmu do mikroskopii: Osmium tetroxide microscopy grade
 • patulina do biochemii
 • żel krzemionkowy pomarańczowy, ziarnisty: Silica gel – grained orange
 • detergent Tween 20 o czystości farmakopealnej Ph.Eur
 • kwas ursolowy o czystości do HPLC
 • inhibitor triacsin C i inne

Wszystkie pozycje ujęte w katalogu dostępne są również w ilościach większych niż katalogowe. Szczegółową ofertę na takie ilości prześlemy na zapytanie.