ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny do analizy jonów

Do analizy jonów proponujemy Państwu kolumny firmy SIELC.

Powszechnie do analizy jonów organicznych i nieorganicznych stosuje się chromatografię jonową (IC), której zastosowanie jest jednak często problematyczne. Dlatego też, firma SIELC Technologies oferuje alternatywną technologię.

Kombinacja kolumny z fazą stacjonarną typu mixed-mode (Primesep) i detekcji ELSD, pozwala na zastosowanie fazy mobilnej będącej mieszaniną wody i acetonitrylu czy też metanolu z dodatkiem kwasowego modyfikatora tj. TFA , kwas octowy, kwas mrówkowy, octan amonu, mrówczan amonu czy octan trietyloaminy.

Możliwość wykorzystania tak wielu faz ruchomych pozwala na uzyskanie rozdziału dla wielu związków za pomocą standardowego HPLC z detektorem ELSD, a obojętne anality mogą być analizowane w jednym przebiegu razem z analitami obdarzonymi ładunkiem.