ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny do analizy jonów

Do analizy jonów proponujemy Państwu kolumny następujących firm:

Powszechnie do analizy jonów organicznych i nieorganicznych stosuje się chromatografię jonową (IC), której zastosowanie jest jednak często problematyczne. Dlatego też, firma SIELC Technologies oferuje alternatywną technologię.

Kombinacja kolumny z fazą stacjonarną typu mixed-mode (Primesep) i detekcji ELSD, pozwala na zastosowanie fazy mobilnej będącej mieszaniną wody i acetonitrylu czy też metanolu z dodatkiem kwasowego modyfikatora tj. TFA , kwas octowy, kwas mrówkowy, octan amonu, mrówczan amonu czy octan trietyloaminy.

Możliwość wykorzystania tak wielu faz ruchomych pozwala na uzyskanie rozdziału dla wielu związków za pomocą standardowego HPLC z detektorem ELSD, a obojętne anality mogą być analizowane w jednym przebiegu razem z analitami obdarzonymi ładunkiem.

Firma Concise Separations oferuje kolumny IC oparte na eluencie węglanowym lub kwasie salicylowym w różnych pojemnościach.

Korzyści ze stosowania kolumn firmy Concise Separation:
– Kolumny polimerowe zapewniają stabilność pH od 0-14.
– Dostępne dla trybów detekcji Suppressed i Non-Suppressed
– Kompatybilne z rozpuszczalnikami
– Wyjątkowa selektywność
– Szeroko stosowane w laboratoriach producentów pasty do zębów, napojów gazowanych, miejskich wodociągów i oczyszczalni ścieków
– Kolumny IC są kompatybilne z systemami Dionex, Metrohm, Hach/Lachat