ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny do analizy PAH

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są jednymi z najczęściej monitorowanych zanieczyszczeń środowiskowych.

Kolumny firmy YMC Co. Ltd., YMC PAH zostały opracowane do bardzo wymagających analiz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, są zgodne z USP L118.

Kolumny YMC PAH zapewniają otrzymanie wąskich, symetrycznych pików co prowadzi do łatwej identyfikacji i kwantyfikacji WWA.

Poniżej przedstawiamy analizę 16 WWA zgodnie z EPA 610