ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny core-shell

Oferujemy następujące kolumny wykonane w technologii solid-core znanej także jako core-shell czy fused-core®:

Kolumny Meteoric Core firmy YMC Co., Ltd o wielkości ziarna 2,7 µm

Dostępne są trzy fazy: C18 (Meteoric Core C18), C8 (Meteoric Core C8) i do analizy białek i peptydów MeteoricCore C18BIO.

Kolumny SpeedCore firmy Fortis Technologies o wielkości ziarna 2,6µm i 5µm

Dostępne są następujące fazy:

SpeedCore C18

 • do rozdziałów RP
 • jako punkt wyjścia do rozwoju metody

SpeedCore Diphenyl

 • do rozdziału izomerów pozycyjnych

SpeedCore PFP

 • do rozdziału metabolitów

SpeedCore HILIC

 • do rozdziału związków silnie polarnych

SpeedCore RP18-AMIDE

SpeedCore BIO

 • do analizy biomolekuł

Kolumny InertCore Plus C18 firmy GL Sciences:

Charakterystyka złoża:

Particle Size: 2.6µm
End-capping: Yes
Solid Core: 2.0µm
Carbon Loading: 15%
Surface Area : 200m2/g
USP Code: L1
Pore Size: 90Å
pH Range: 1 – 10
Max Pressure: 100MPa (2.1 mm I.D.), 60 MPa (3.0 mm I.D., 4.6 mm I.D.)

Kolumny ACE UltraCore firmy Advanced Chromatography Technologies

Kolumny ACE UltraCore zapewniają:

 • możliwość uzyskania wysokiej wydajności charakterystycznej dla UHPLC na sprzętach do HPLC
 • dwie fazy: C18 i PhenylHexyl o rozmiarze ziarna 2.5 µm i 5 µm
 • możliwość pracy w szerokim zakresie pH 1.5-11.0
 • zastosowanie także w systemach LC/MS

Kromasil EternityShell firmy Nouryon (dawniej Akzo Nobel)

Kolumny Kromasil EternityShell zostały zaprojektowane dla użytkowników, którzy oczekują separacji między pH 1 a 12 i poszukują szybkich separacji przy użyciu technologii Solid-Core.

Kolumny Boltimate firmy Welch o wielkości ziarna 2.7 μm.

Dostępne są następujące fazy:
C18
Konwencjonalna faza C18 (USP L1). Doskonała rozdzielczość i żywotność dla kwasów, zasad i związków obojętnych
Phenyl-hexyl
Alternatywna selektywność dla grup fenylowych (USP L11)
EXT-C18
Faza C18 (USP L1) ze zmodyfikowaną warstwą organiczną/nieorganiczną dla rozszerzonego zakresu pH: 1,5 – 12
EXT-PFP
Selektywność alternatywna (USP L43) dla związków chlorowcowanych i analitów polarnych, pH 1,5 – 12
HILIC
Krzemionka niezwiązana (USP L3), zatrzymuje i oddziela anality polarne przez oddziaływanie hydrofilowe
LP-C18
C18 (USP L1) dla optymalnego kształtu i rozdzielczości piku przy niskim pH: 1,0 – 8,5

Kolumny VDSpher® Core Shell firmy VDS optilab o wielkości ziarna 2.5μm

Dostępne są następujące fazy: VDSpher CSM C18-E, VDSpher CSM C18-AQ, VDSpher CSM C18-M-SE

Kolumny Solid-Core firmy SIELC o wielkości ziarna 2.7μm

Zalety stosowania kolumn solid-core firmy SIELC to:

 • szybka separacja, ciśnienie robocze w granicach konwencjonalnego HPLC, unikalny profil selektywności, regulacja selektywności za pomocą pH fazy ruchomej i siły jonowej

Poniżej lista kolumn dostępnych w formacie Solid-Core firmy SIELC: