ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Firma MicroSolv Technology Corporation w kolumnie Cogent UDC-Cholesterol jako grupę czynną zastosowała pierścień cholesterolu. Kolumna ta wykorzystywana może być m.in. do rozdziału etynyloestradiolu i norgestrelu.

UDC-Cholesterol™  Pore Size Surface Area Pore Volume Particle Size
100Å 390+/- 30m2/gm 1.00 +/- 0.10 mL/g 4µm
End-Capping Carbon Load pH Range Max Temp
N/A 13-14% 2.0–8.0 80°C
UDC Cholesterol 2.o™  Pore Size Surface Area Pore Volume Particle Size
120Å 340+/- 20 m2/g 1.00 +/- 0.10 mL/g 2.2 µm
End-Capping Carbon Load pH Range Max Temp
N/A 13-14% 2.0–8.0 80°C