ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Larodan jest producentem szerokiej gamy, wysokiej jakości lipidów pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego. Związki lipidowe znajdują zastosowanie w badaniach biologicznych, farmacji, inżynierii materiałowej, a także w przemyśle.

Poniżej podajemy Państwu tylko kilka grup odczynników będących w ofercie firmy:

  • Lipidy syntetyczne i naturalne, fosfolipidy: PC, PE, PI, PA, PG, CL, PS, LPC, LPE, LPI, LPG, GPC, PC, PE, PA, PG, PS, LPC, LPG
  • Wzorce: Methyl Nonadecanoate, 1,3-Dinonadecanoin, Trinonadecanoin, Monononadecanoin
  • Mieszaniny wzorcowe: Plant Sterol Mixture (b-sitosterol 53%, stigmasterol 7%, campesterol 26%, brassicasterol 13%),Glycoshingolipid Mixtures, FAME Mixtures, Oil Mixtures, Methyl Branched FAME Mixtures, Glyceride Mixtures, Mixed Lipid Mixtures, Polar Lipids Mixtures, Polyprenol Mixtures, Free Fatty Acid Mixtures, n-Paraffin Mixture, Fish Oil FAME Mixture
  • Biolipidy, neurolipidy i receptory
  • Białka rekombinowane
  • Peptydy