ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny GPC/SEC

Do chromatografii żelowej (GPC – Gel Permeation Chromatography, albo SEC – Size Exclusin Chromatography) oferujemy Państwu kolumny następujących firm:

Kolumny Zenix SEC i SRT-SEC oraz Zenix-C SEC i SRT-C SECto3 i 5μm kolumny do GPC/SEC z fazą, opracowaną w oparciu o innowacyjną technologię powlekania powierzchni.

W ofercie firmy są także kolumny Unix SEC-300 o wielkości ziarna 1.8µm dedykowane do rozdziału przeciwciał monoklonalnych, leków biopodobnych, ADC i agregatów.

Specyfikacja techniczna:

Phase Unix SEC-300
Material Neutral, hydrophilic film bonded to silica
Average paricle size 1.8µm
Pore size 300Å
Protein MW range (native) 5,000 – 1,250,000 Da
pH Stability 2.0 – 8.5 (pH 8.5 – 9.5 can be tolerated temporarily)
Back pressure for 4.6x150mm (0.35ml/min) ~ 1700 psi
Maximum back pressure ~ 3500 psi
Salt concentration range 20 mM -2.0 M
Maximum temperature ~ 80 °C
Mobile phase compatibility Aqueous and organic

Poniższa tabelka ułatwi Państwu dobór właściwej kolumny.

Phases Pore Size Protein MW Exclusion Limit
Zenix SEC-80 80 Å 50,000
Zenix SEC-100 SRT SEC-100 Zenix-C SEC-100 100 Å 100 – 100,000
Zenix SEC-150 SRT SEC-150 Zenix-C SEC-150 SRT-C SEC-150 150 Å 500 – 150,000
Zenix SEC-300 SRT SEC-300 Zenix-C SEC-300 SRT-C SEC-300 300 Å 5,000 – 1,250,000
SRT SEC-500 500 Å 5,000,000
SRT SEC-1000 1000 Å 7,500,000
SRT SEC-2000 2000 Å >10,000,000

Rysunek obok przedstawia różnicę w strukturze faz kolumn Zenix i SRT oraz w Zenix-C i SRT-C.

Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie kolumn GPC/SEC firmy Sepax Technologies

Product Line SRT® Zenix SRT®-C Zenix-C
Particle size 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm
Pore size (Å) 100, 150, 300, 500, 1000 & 2000 80, 100, 150, 300 100, 150, 300, 500, 1000 & 2000 80, 100, 150, 300
Resolution High Highest, Short column for faster separation High Highest, Short column for faster separation
Efficiency High Doubled from 5µm High Doubled from 5µm
Selectivity Same for SRT® and Zenix™ Same for SRT®-C and Zenix™-C
Surface structure Chemically bonded stand-up monolayer Chemically bonded lay-down monolayer
Recommended Sample Types Monoclonal antibodies, proteins, peptides, nucleic acids, oligonucleotides, virus, and water-soluble polymers „Tough samples” such as hydrophobic proteins like insulin, membrane protein monoclonal antibodies derivatized with polymer branches, e.g. polypeptide, PEG.

Do analizy SEC Firma YMC Co., Ltd, oferuje kolumny o następujących parametrach:

  • YMC-Pack Diol-60 dla MW < 10.000
  • YMC-Pack Diol-120 dla MW 5.000 to 100.000
  • YMC-Pack Diol-200 dla MW 10.000 to several 100.000
  • YMC-Pack Diol-300 dla MW several 10.000 to 1.000.000
  • YMC-SEC MAB dla MW 10 – 700 kDa

Inertsil WP300 Diol ma grupę dihydroksypropylową związaną z żelem krzemionkowym o wielkości porów 300 Å i jest zdolny do analizy dużych cząsteczek. Inertsil WP300 Diol można stosować zarówno w wodnej SEC, jak i w organicznej SEC. Ponadto, jako kolumna diolowa, Inertsil WP300 Diol może być stosowany zarówno w układzie faz normalnych, jak i odwróconych.