ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Polityka prywatności

§1 ZASADY I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest firma Bujno Chemicals Marcin Synak, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, NIP 951 103 58 43, tel.: 22 606 39 58

2. Zakres danych: przetwarzamy następujące dane:

a) dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, podmiot gospodarczy;
b) dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
c) dane korespondencyjne – adres podmiotu gospodarczego.

3. Cele przetwarzania danych:
Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
b) przesyłania informacji handlowych o naszych produktach i usługach, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) udokumentowania złożonego zamówienia i jego rozliczenia, na podstawie wymogów prawa (art.6 ust 1 lit. c RODO)
d) rozpatrywania reklamacji w przypadku ich wniesienia (art. 6 ust. 1 lit. b ROD)
e) wewnętrznych administracyjnych (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub będą odpowiednie urzędy i organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania tych danych (w szczególności urzędy skarbowe i ZUS), a także podmioty współpracujące z Bujno Chemicals Marcin Synak w zakresie usług IT, księgowych i firmy kurierskie.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:

a) do usunięcia danych
b) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
c) do dostępu do przechowywanych treści oraz ich sprostowania
d) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnych momencie
e) do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego

Żądanie można przekazać korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bcs@bujnochem.com.

§3 PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę przetwarzane będą do momentu aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę.