ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

W ofercie firmy FUJIFILM Wako znajdziecie Państwo odczynniki chemiczne i biochemiczne oraz testy wykorzystywane w diagnostyce klinicznej.

Poniżej przedstawiamy tylko wybrane produkty z oferty:

 • Cholesterol HDL, LDL
 • Free Cholesterol E
 • PhosTag Acrylamide AAL-107
 • PhosTag Biotin BTL-111
 • PhosTag Agarose
 • SuperSep(TM) Phos-tag™)
 • WIDE-VIEW TM Prestained Protein Size MarkerⅢ
 • LabAssay(TM) Triglyceride
 • LabAssay(TM) Phospholipid
 • LabAssay(TM) Glucose
 • LabAssay(TM) Cholesterol
 • LabAssay ALP
 • Anti Oflactory Marker Protein, Goat
 • Anti Iba1, Rabbit (for immunocytochemistry)
 • Anti Iba1, Rabbit, Biotin-conjugated
 • Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome(635)-conjugated
 • Anti Mouse 5-HT1A Receptor, Rat Monoclonal Antibody (4A6)
 • Collagen Gel Culturing Kit
 • ScreenFect A plus
 • DNA Extractor Kit
 • Ninhydrin Coloring Solution Kit-II for JEOL
 • 1-Antroyl Cyanide
 • Hyaluronic Acid LT
 • Ketone Bodies (3-HB, T-KB) – testy do oznaczania ciał ketonowych (Ketone Bodies)
 • NEFA (Non-Estrified Fatty Acid) – testy do oznaczania wolnych kwasów tłuszczowych
 • SLP Reagent Set
 • Rat GLP-1 ELISA Kit wako
 • Rat GLP-2 ELISA Kit wako
 • Rat Glucagon ELISA Kit wako
 • Rat Leptin ELISA Kit wako
 • Rat C-Peptide ELISA Kit wako
 • Lysyl Endopeptidase, Mass Spectrometry Grade
 • Curdlan
 • [VA-044] 2,2′-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane]
 • [V-40] 1,1′-Azobis(cyclohexane-1-carbonitrile)
 • L-012
 • BAMBANKER
 • kolumny HPLC: Wakopak/Wakosil, Handy