ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

SIELC Technologies to innowacyjna firma badawczo-rozwojowa produkująca kolumny typu mixed-mode do HPLC.

SIELC Technologies jest producentem kolumn:

  • Primesep, są to kolumny specjalnie zaprojektowane do separacji w trybie mixed-mode. Kolumny te mogą oddzielić olbrzymi zakres związków przez różne tryby separacji oparte tylko na wyborze fazy ruchomej.
  • Obelisc to pierwsze dostępne na rynku kolumny z technologią Liquid Separation Cell.
  • Promix – kolumny do rozdziału peptydów i białek. Rozdział opiera się na połączeniu dwóch oddziaływań – hydrofobowych i jonowych. Jest to możliwe dzięki nowemu typowi mediów rozdzielających – chemicznej kombinacji hydrofobowych i jonowych grup funkcyjnych na ligandzie związanym z nośnikiem krzemionkowym.
  • SHARC – to pierwsze dostępne na rynku kolumny z separacją opartą głównie na wiązaniu wodorowym.
  • Coresep (produkowane obecnie przez Helix Chromatography) to połączenie dwóch technologii – mixed-mode i core-shell. Wszystkie kolumny są w pełni kompatybilne ze 100% ACN i 100% wodą.